ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

กิจกรรมที่น่าสนใจ ปฏิทินกิจกรรม

1

มีนาคม

โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทย

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29

มีนาคม

ตลาดเขียว ปีการศึกษา 2559

ลานจามจุรีห้าต้น

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา อัลบั้มภาพทั้งหมด