ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

หอพักพวงชมพู (U-Center)

ข้อมูลหอพัก
หอพักแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง เป็นอาคาร 3 ชั้นทั้ง 2 ส่วน
ห้องพักแบ่งเป็น 3 แบบ
1. ห้องพัก 4 คน เตียงคู่ (2 ชั้น)
2. ห้องพัก 2 คน เตียงเดี่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวนความสะดวกในห้อง ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ เตียง โต๊ะทำงาน ตู้เสื้อผ้า จำนวน 1 ชุด ต่อนิสิต 1 คน เครื่องปรับ อากาศ พัดลม โทรศัพท์ โทรทัศน์ พร้อมติดตั้งสัญญาณโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ เช่น ระบบเคเบิลทีวี หรือสัญญาณดาวเทียม เฉพาะ ช่องสารคดี และข่าวสาร เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง ประกอบด้วย ห้องอ่านหนังสือรวม โทรทัศน์ขนาดจอภาพประมาณ 29 นิ้วขึ้นไป พรัอมติดตั้ง สัญญาณโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ เช่น ระบบเคเบิลทีวี หรือ สัญญาณดาวเทียม ห้องซักผ้า และเครื่องซักผ้าอัตโนมัติรวม ซึ่งแยกแต่ละ ชั้น และแต่ละส่วนให้มีจำนวนพอเพียงสำหรับนิสิตในหอพัก ห้องพยาบาล ห้องสันทนาการและลานเอนกประสงค์ สำหรับ จัดกิจกรรม สวนพักผ่อน ระบบเรียกฉุกเฉิน

ระบบรักษาความปลอดภัย
มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลทุกบริเวณ ตลอด 24 ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิด CCTV ระบบ Finger scan และ Key card ระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนภัยในห้องพัก ระบบป้องกันอัคคีภัย

การจัดระบบรักษาความปลอดภัย
– เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่วงเวลากลางวัน 7 นาย กลางคืน 7 นาย
– ระบบ CCTV ตามจุดสำคัญต่าง ๆ
– ระบบการเข้าออกประตูหอพักโดยใช้ลายมือ
– ระบบสัญญาณแจ้งภัยภายในห้องพักเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
– แผนการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยของหอพัก ทุก 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย

ค่าเช่า + เฟอร์นิเจอร์ ค่าประกัน รวมจ่ายแรกเข้า
หอหญิง U2 ห้องเดี๋ยว 7,631.25 7,631.25 15,262.50
หอหญิง U1,U2 ห้องคู่ 4,156.49 4,156.49 8,312.98
หอหญิง U1 ห้อง 4 คน 1,739.93 1,739.93 3,479.86
หอชาย U1 ห้องคู่ 4,156.49 4,156.49 8,312.98
หอชาย U1 ห้อง 4 คน 1,739.93 1,739.93 3,479.86
ห้องเดี่ยว ห้องคู่ ห้อง 4 คน หมายเหตุ
ค่าน้ำ (ยูนิตละ) 17 17/2 17/4 ยูนิตที่ใช้/จำนวนคน
ค่าไฟ (ยูนิตละ) 4 4/2 4/4 ยูนิตที่ใช้/จำนวนคน
Internet Wifi Niras Net
ห้องฟิตเนส
ห้องกิจกรรม

ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ บัญชี บริษัท ภานุรุจ พัฒนา จำกัด
(1) อาคาร U-Center 1 เข้าเลขที่บัญชี 036-0000012
(2) อาคาร U-Center 2 เข้าเลขที่บัญชี 036-0048730
ช่วงที่พักในหอให้ส่งสำเนานำฝากให้สำนักงาน โดย ระบุ ชื่อ – นามสกุล เบอร์ห้อง ให้ชัดเจน
ในแต่ละเดือนนิสิตรับบิลค่าห้องได้ที่โต๊ะ รปภ. ค่าเช่าจัดเก็บต้นเดือน ค่าน้ำ-ค่าไฟ เก็บปลายเดือน ให้เวลา ชำระ วันที่ 01 -08 ของทุกเดือน

ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทร : 02 – 216 – 3424 ต่อ 403 – 405

ที่อยู่ส่งไปรษณีย์/พัสดุ : บริษัท ภานุรุจ พัฒนา จำกัด 198 อาคาร U – Center ซอยจุฬา ฯ 42 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Website : http://www.ucenterchula.com/

แผนที่

Picture2