นิสิตดีเด่น
 นายวรเดช เดชกุศลพิทักษ์
นายวรเดช เดชกุศลพิทักษ์
คณะ : คณะอักษรศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 นายธนวิช คำโสภา
นายธนวิช คำโสภา
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : 3 เหรียญทอง