ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ประกาศจากสำนักบริหารกิจการนิสิต

ประกวดผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2559
[ ประกาศเมื่อ: มีนาคม 28, 2017 ]

ขอแนะนำ CU iHOUSE ให้บริการที่พักติดรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[ ประกาศเมื่อ: มีนาคม 24, 2017 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและการประเมินผลกิจกรรมเชิงป้องกันเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะในนิสิตนักศึกษา สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้านกิจการนิสิตนักศึกษา
[ ประกาศเมื่อ: มีนาคม 19, 2017 ]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา UNISCHOLAR 2017
[ ประกาศเมื่อ: มีนาคม 13, 2017 ]

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
[ ประกาศเมื่อ: มีนาคม 13, 2017 ]

จุฬาฯ Expo 2017
[ ประกาศเมื่อ: มีนาคม 4, 2017 ]

CU JOB FAIR 2017
[ ประกาศเมื่อ: มีนาคม 1, 2017 ]

จุฬาฯ ๑๐๐ ปี ศตวรรษแห่งความภูมิใจ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
[ ประกาศเมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2017 ]

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขันของธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560
[ ประกาศเมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2017 ]

นิสิตชายที่เกิด พ.ศ.2539 ขอใบรับรองเพื่อผ่อนผันทหารได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 มีนาคม 2560
[ ประกาศเมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2017 ]