ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ประกาศจากสำนักบริหารกิจการนิสิต

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 (แจ้งผังบริเวณตักบาตร)
[ ประกาศเมื่อ: กรกฎาคม 26, 2017 ]

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 1 – 25 กันยายน 2560
[ ประกาศเมื่อ: กรกฎาคม 26, 2017 ]

‘ปลูกปักรักษาสืบสานยางนาใต้ร่มพระบารมี’ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560
[ ประกาศเมื่อ: กรกฎาคม 21, 2017 ]

ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล
[ ประกาศเมื่อ: กรกฎาคม 20, 2017 ]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[ ประกาศเมื่อ: กรกฎาคม 20, 2017 ]

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560
[ ประกาศเมื่อ: กรกฎาคม 18, 2017 ]

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
[ ประกาศเมื่อ: กรกฎาคม 18, 2017 ]

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาหัวข้อ ‘เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 วิกฤติ หรือ โอกาส?’
[ ประกาศเมื่อ: กรกฎาคม 18, 2017 ]

รับสมัครตั้งบูธในงาน club mania
[ ประกาศเมื่อ: กรกฎาคม 18, 2017 ]

สอบ CU-TEP เลื่อนเป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2560
[ ประกาศเมื่อ: กรกฎาคม 18, 2017 ]