ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ประกาศจากสำนักบริหารกิจการนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ)
[ ประกาศเมื่อ: กรกฎาคม 20, 2018 ]

ประกวดผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปี ๒๕๖๐
[ ประกาศเมื่อ: มีนาคม 26, 2018 ]

โครงการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒๙ รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
[ ประกาศเมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2017 ]

พื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชม. เพื่อเตรียมสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560
[ ประกาศเมื่อ: กันยายน 20, 2017 ]

รับสมัครแล้ว งานวิ่งสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นี้
[ ประกาศเมื่อ: กันยายน 8, 2017 ]

CBS GRAND OPEN HOUSE 2017 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
[ ประกาศเมื่อ: กันยายน 8, 2017 ]

Beach Clean Up ณ.อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2560 รับสมัครถึงวันที่ 10 กันยายน 2560
[ ประกาศเมื่อ: กันยายน 8, 2017 ]

CHULA MOOC เลือกเรียนฟรีทางออนไลน์ เริ่มลงทะเบียนเรียน 3 วิชาแรก ในวันที่ 8 กันยายน – 15 ตุลาคม 2560
[ ประกาศเมื่อ: กันยายน 8, 2017 ]

การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
[ ประกาศเมื่อ: กันยายน 6, 2017 ]

CU Cookery Club – workshop – shrimp curry pot pie today 16.30 – 18.30 at Nexdots
[ ประกาศเมื่อ: กันยายน 6, 2017 ]