ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ประกาศจากสำนักบริหารกิจการนิสิต

ฟรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-9 มิย. 60
[ ประกาศเมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017 ]

Invite CU students to participate in the 3rd International CSR Summit 2017 on June 2, 2017
[ ประกาศเมื่อ: เมษายน 21, 2017 ]

สำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 1 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึง 22 พฤษภาคม 2560
[ ประกาศเมื่อ: เมษายน 18, 2017 ]

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2560
[ ประกาศเมื่อ: เมษายน 5, 2017 ]

พิธีมอบทุนการศึกษา“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2559
[ ประกาศเมื่อ: เมษายน 5, 2017 ]

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ) นำเสนอข้อมูลนิสิตผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิธนาคาร SMBC ประจำปี 2016-2017
[ ประกาศเมื่อ: เมษายน 5, 2017 ]

ประกวดผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2559
[ ประกาศเมื่อ: มีนาคม 28, 2017 ]

ขอแนะนำ CU iHOUSE ให้บริการที่พักติดรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[ ประกาศเมื่อ: มีนาคม 24, 2017 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและการประเมินผลกิจกรรมเชิงป้องกันเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะในนิสิตนักศึกษา สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้านกิจการนิสิตนักศึกษา
[ ประกาศเมื่อ: มีนาคม 19, 2017 ]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา UNISCHOLAR 2017
[ ประกาศเมื่อ: มีนาคม 13, 2017 ]