ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ขอแนะนำ CU iHOUSE ให้บริการที่พักติดรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ขอแนะนำ CU iHOUSE ให้บริการที่พักติดรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดโทร.02-217- 3188”