ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

สองนิสิตจุฬาฯ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย คว้ามาได้ 2 เหรียญจากกีฬาโอลิมปิก 2016

ผลการแข่งขันเทควันโดในโอลิมปิกเกมส์ 2016 ที Rio de Janeiro, ประเทศบราซิล

วันแรก นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย คว้ามาได้ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน น้องเทม เทวินทร์ หาญปราบ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กก.

เหรียญทองแดง น้องเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รุ่นน้ำไม่เกิน49 กก.

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย Taekwondo Association of Thailand

125783

125843

124487