ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

สำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 1 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึง 22 พฤษภาคม 2560

 

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เปิดบริการกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2560 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการเปิดบริการกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2560 (ชั้น 1 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-218-2903