ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

Invite CU students to participate in the 3rd International CSR Summit 2017 on June 2, 2017

Great opportunity for CU students only 10 seats !!!

Free of charge!!!

Register now >>https://goo.gl/forms/4DoIMalSvv6p8NWg2

We would like to invite CU students to participate in the 3rd International CSR Summit 2017

2 June 2017 8 a.m. – 3.45 p.m.
At Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

Students will have the chance to hear views from distinguished speakers on sustainability, how to lead business operations with CSR in the 21st century and doing good to make a difference in the society.