ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

ให้บริการสุขภาพแก่นิสิต และบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์

 1. โรคทั่วไป 
  • วัน – เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น.
  • หมายเหตุ : ลงทะเบียนรับการรักษาเวลา 08.00 – 15.15 น.
 2. คลินิกโรคเฉพาะทาง
  1. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ เวลา 13.30 – 15.30 น. ทุกสัปดาห์ และวันศุกร์ เวลา 09.30 – 11.30 น. ทุกสัปดาห์
   • หมายเหตุ : กรุณาทำการนัดหมายก่อนเข้ารับการตรวจรักษาทุกครั้ง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และยื่นใบนัดก่อนเวลา 14.30 น. ในวันจันทร์ และก่อน 10.30 น. ในวันศุกร์
  2. คลินิกโรคผิวหนัง
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.30-15.30 น. สัปดาห์ที่ 2, 4 และ 5 ของเดือน
  3. คลินิกสูติ-นรีเวช
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันอังคารและพุธเวลา 13.30 – 15.30 น. สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน
  4. คลินิกจักษุ
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันพุธเวลา 13.30 – 15.30 น. สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน
  5. คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-11.30 น. ทุกสัปดาห์
  6. คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันพุธ เวลา 13.30 – 15.30 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 09.30 – 11.30 น.
  7. คลินิกโรคภูมิแพ้
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ เวลา 09.30 – 11.30 น. ทุกสัปดาห์
  8. คลิกนิกโรคข้อ
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันอังคาร เวลา 13.30 – 15.30 น. สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน
  9. คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันจันทร์และอังคาร เวลา 13.30 – 15.30 น.ทุกสัปดาห์
  10. คลินิกวัยทอง
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันอังคาร เวลา 13.30 – 15.30 น. สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
  11. คลินิกโรคไต
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ เวลา 09.30 – 11.30 น. ทุกสัปดาห์
  12. คลินิก หู คอ จมูก
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันอังคารและพฤหัสดี เวลา 13.30 – 15.30 น. ทุกสัปดาห์
  13. คลินิกทางเดินอาหาร
   • วัน – เวลาออกตรวจ : วันพุธ เวลา 13.30 – 15.30 น. ทุกสัปดาห์
 3. กายภาพบำบัด
  • วัน – เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.30 น.
  • หมายเหตุ : ต้องมีใบสั่งการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ของศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
 4. ทันตกรรม
  • วัน – เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.30 น.

 

ติดต่อเพิ่มเติม

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

254 อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330

ในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 16:00 น.

โทรศัพท์ : 02-218-0568, 085-330-9877

โทรสาร : 02-218-0574

เว็บไซต์ : ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย